پریسا میر
ترانه سرا
Parisa Mir
آثار این هنرمند 
[ علی میر ]دانلود پریسا میر | موسیقی ما