مرتضی مصطفوی
خواننده
Morteza Mostafavi
تک قطعه‌ها 
[ یاسر اسماعیلی ], [ امیر سینکی ], [ محمد سیحونی ], [ مرتضی مصطفوی ]دانلود مرتضی مصطفوی | موسیقی ما