بهتاش زرین
تنظیم کننده
Behtash Zarrin
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ بهنام زرین ]
[ سعید شریعت ]
[ فریدون آسرایی ]
[ سعید شریعت ]
[ سعید شریعت ]
[ یاسر نوازنده گرجی ]
[ ماسو ]
[ هوتن جوادی ]
[ یاسر نوازنده گرجی ]
[ ماسو ]
[ سعید شریعت ]
[ امیر تسلیمی ]
[ اشکان کیانی ]
[ سامیا ]
[ سعید شریعت ]
[ سامیا ]
[ سعید شریعت ]
[ امیر کهکشان ]
[ سعید شریعت ]
[ شهاب مظفری ]
[ محمد علیزاده ]
[ شهاب مظفری ]
[ شهاب مظفری ]
[ رضا بهرام ]
[ سعید ترابی ]
[ سعید ترابی ]
[ سعید ترابی ]
[ سعید ترابی ]
[ یوسف حسین زاده ]
[ سروش بخشش ]
[ ماکان ]
[ فریدون آسرایی ]
[ فرزاد فرزین ], [ فریدون آسرایی ]
[ فریدون آسرایی ]
[ محمد اصفهانی ]
[ مسعود منصوری ]
[ حسین قادری ]
[ بهنام زرین ]
[ هومن جوادی ]
[ بابک زرین ]
[ بابک زرین ]
[ بابک زرین ]
ویدیو‌ها 
[ اشکان کیانی ]
[ فریدون آسرایی ]
[ سعید شریعت ]
[ سعید شریعت ]
[ امیر تسلیمی ]
[ اشکان کیانی ]
[ سعید شریعت ]
[ سروش بخشش ]
[ فریدون آسرایی ]دانلود بهتاش زرین | موسیقی ما