برنامه یاد بعضی نفرات
 
یادداشتی بر ترانه‌های حسین صفا در آلبومِ «پاروی بی قایق»
نترس و بگو

سعید کریمی
[ خواننده، ترانه‌سرا ]

 هفت ترانه از ده ترانه‌ی آلبومِ آخرِ محسن چاووشی را حسین صفا نوشته است، ترانه‌سرایی که سال‌هاست با این خواننده همکاری دارد و با پیشینه‌ی شاعری به ترانه روی آورده است، شاعری که هم در غزل و هم در شعر ِ آزاد تجربه‌ دارد و آثاری هم منتشر کرده است.

فرم ِ ترانه‌های حسین صفا در این هفت ترانه انسجامِ خاصی دارد و با سه ترانه‌ی دیگرِ این آلبوم تفاوت دارد. این تفاوت لزوما به معنای نفیِ رویه‌های دیگر نیست، ولی با توجه به انتظاری که از مفهوم ِ آلبوم داریم، به نظر می‌رسد؛ ترانه‌های صفا از وحدتِ لازم برای آلبوم نامیده شدن برخوردار است و سه ترانه‌ی دیگر تک‌تراک‌هایی هستند که بنا به مصلحت و خواسته‌ی خواننده در این آلبوم قرار گرفته‌اند.

ترانه‌های این آلبوم جدا از عدمِ یکدستی در زبان و پرداخت، به لحاظِ ارزش‌های ادبی و زیبایی‌شناسی هم یکسان نیستند ولی با این حال حتا ضعیف‌ترین ترانه‌ی این آلبوم هم (به لحاظِ کلام) از معدلِ ترانه‌های پاپِ امروز بسیار بالاتر است. بی‌هیچ تعارفی باید بگویم که چاووشی از معدود خواننده‌های پاپِ ماست که به معنای درستِ کلمه، به کلام اهمیت می‌دهد و به نوعی بهتر است استایلِ او را پاپ آلترناتیو بنامیم.

آنچه بهانه‌ی این یادداشت شد، رویکردِ حسین صفاست به ترانه، اساسا تلقی ِ او از ترانه و مداومت و اصرارش بر این رویه به گونه‌ای خاص از ترانه منجر شده است. خاص را به معنای متمایز از جریانِ معمولِ ترانه‌ی امروز به کار بُرده‌ام و نه بر فرض شعرِ معاصر.

در روزگاری که جز افرادی معدود، عده‌ی زیادی از آبشخورِ ترانه‌ی دهه‌ی پنجاه تغذیه یا بهتر است بگوییم تنقیه می‌کنند! و بعضا ادعای تکثیر هم دارند! و عده‌ای دیگر هم به یغمانویسی و بمانی‌کاری مشغول هستند و البته عده‌ای زیادی هم هیچ کاری نمی‌کنند، رویکردِ حسین صفا رهیافتی‌ست تازه برای ترانه. رهیافتی که از آزمون و خطا گذشته و به ثمر نشسته، ترانه‌ی «قطار» نمونه‌ی درخشانی از این رویکرد است که در ترانه‌ی بعد از انقلاب کم‌نظیر است.

حسین صفا در غزل تجربه‌هایی دارد که به لحاظِ تاریخی به نسلِ بعد از منزوی و اواخرِ دهه‌ی هفتاد برمی‌گردد. ترانه‌های صفا به نوعی انتقالِ این ایده‌ها و تجربه‌ها به ترانه است. به نظرم جدا از جسارت و نوجویی، آن چه باعثِ توفیقِ این روند شده، دقتِ ترانه‌سرا به ظرفیتِ زبانی و اجراییِ ترانه است. ترانه‌ی وصیت که تنها ترانه با زبانِ معیار در میانِ این هفت ترانه است، نمونه‌ی خوبی برای بررسی این ویژگی است.

به لحاظِ قالب این ترانه نوعی مسمطِ مسدس (شش تایی) است که هر بند از 6 مصراع تشکیل شده است و مصراعِ آخر قافیه‌ی متحدی را دارد. تقسیمِ هر بند به دو پاره‌ی 3 مصراعی با استفاده‌ از لحن و نقطه‌گذاریِ معنایی و بعضا قافیه‌ی درونی، ترفندی موثر برای پیوند با ملودی بوده و همچنین نوعی نوجویی هم به شمار می‌رود، هر چند از دوره‌ی مشروطه به بعد، تجربه‌های مشابه و البته پراکنده‌ در قالبِ شعرِ کلاسیک صورت گرفته است. ولی ورود ِ این تجربه‌ها به ترانه، پیشنهادِ خوبی‌ست برای گریز از کلیشه‌ی چارپاره نویسی که آفت و کثافتی‌ست عظیم در ترانه‌ی امروز!

ترانه‌ی «یه خونه‌ی کوچیک» نیز به لحاظِ قالب خالی از بدعت نیست. در حالی که قالب چارپاره است، این آرایشِ قافیه در آن بسیار بجا و ساخت‌مند اتفاق افتاده است و جالب این که به لحاظِ شاعرانه‌گی و روایت نیز بسیار قابل ِ تامل و از لحظه‌های خوبِ این آلبوم است:

آهای فرصتِ کم! آهای راهِ زیاد! یه عمر فاصله بود از تو به این آغوش
بینِ من و تو هنوز یه ریز برف می‌آد! به دیدنم که می‌آی لباسِ گرم بپوش 
به دیدنم که می‌آی، برام گلاب بیار، که مزه مزه کنم، نفس کشیدنت‌و 
برای تشنه‌گی‌هام، یه کم سراب بیار، که باز دوره کنم، خیال دیدنت‌و 

توضیحِ بدیهی این که در چارپاره هیچ الزامی به هم‌قافیه بودنِ مصراع‌های فرد با هم نیست ولی ترانه‌سرا در اینجا خود را ملزم به این کار دیده و به ارزش‌های موسیقیایی‌ِ اثر افزوده است. (قدما به آن: اعنات، یا لزوم ما لایزم می‌گفتند!)

اما این لحن سخن گفتن راجع به ترانه‌های صفا نه تنها کافی نیست بلکه اکتفاء کردن به آن کژسلیقه‌گیِ ادبی هم به شمار می‌آید. اگر بنا به قافیه و نوجویی در قالب باشد که احتمالا در بسیاری از ترانه‌های رپ نیز ویژگی‌هایی از این دست یافت می‌شود، نه! من برای ستایشِ قافیه و قالب، یادداشت که بماند، شبه‌جمله هم نمی‌نویسم!

نگاهِ حسین صفا به عاطفه‌ی کلمات، به نحو، به آسان‌نویسی و نه آسان‌گیری! که از تجربه‌هایش در شعر ِ آزاد ناشی می‌شود، رنگ و لحنِ خاصی به ترانه‌هایش داده است. در حقیقت من ترانه‌های صفا را تقاطعِ غزل‌ها و اشعارِ آزادش می‌دانم.

می‌پرم از خوابِ شب و لباسم‌و تن می‌کنم 
چراغ‌و روشن می‌کنم، خونه‌رو پرسه می‌زنم 

ترانه‌سرا ضمنِ رعایتِ وزن و قافیه، این قدر بی‌تکلف حرف می‌زند و به همین سادگی کژتابیِ دستوری در اثر اتفاق می‌افتد، بی‌هیچ برجسته‌سازیِ بیهوده و فخرفروشیِ فرمی! که شاید برای بسیاری اساسا کژتابی به نظر نرسد و این انحراف از نُرم ملموس نباشد.

طبیعتا می‌بایست نوشته شود: «تو خونه پرسه می‌زنم» ولی با کژتابیِ ظریفی «خونه‌رو پرسه می‌زنم» نوشته شده که شاعرانه‌گیِ بیشتری دارد.

آسان نویسیِ او در ترانه هر چند عموما موزون است، اما به لحاظِ استراتژی ِ زبان، از جنس ِ شعر ِ گفتار است، مهم‌ترین ویژگیِ حسین صفا همین لحظه‌ها و درنگ‌هاست. سیاقِ شخصیِ او از این منظر شکل گرفته و گسترش می‌یابد، عموما تصرفی در نحو اتفاق نمی‌افتد، ترانه‌سرا گویی با ما حرف می‌زند و لابه‌لای این حرف‌هاست که به کشف و شهودی شاعرانه می‌رسد:

سیل از توی قاب اومد، تو اتاق در وا شده بود
ما غرق شدیم از بس که اتاق دریا شده بود

 و

یکی از بالِ بسته‌م آسمون ساخته 

که در عینِ تخیلی بعید (شاید بتوان گفت از جنسِ بیدل) عاطفه‌ای ملموس هم دارد و کاملا معاصر است و امروزی.

بینِ من و تو هنوز یه ریز برف می‌آد 
به دیدنم که می‌آی لباسِ گرم بپوش!

به دیدنم که می‌آی برام گلاب بیار  
که مزه مزه کنم نفس کشیدنت‌و 
(که احتمالا شراب بوده و در راهِ مجوز به گلاب تبدیل شده است!)

ترانه‌ی «خواب» در وزنی جالب و در عینِ حال کم‌یاب نوشته شده وزنی مختص به مولانا که بعید است نمونه‌های دیگری جز او داشته باشد: مستفعلتن (مستفعلُ فع)

با من صنما، دل یک دله کن
گر سر ننهم، آن گه گله کن

حسین صفا از این وزن به طور ِ سه تایی استفاده کرده است یعنی هر مصراع سه بار مستفعلتن دارد. او اصراری بر ریتیمیک کردنِ وزن و هیجان دادن به آن ندارد و با استفاده از هجاهای کشیده سعی کرده‌است روایت را از هنجارِ گفتارِ عامیانه خارج نکند، یعنی اگر این ترانه پشتِ سرِ هم خوانده شود شاید به نظر برسد که اساسا موزون نیست در حالی که کاملا وزن ِ عروضی دارد. خواننده هم طبیعتا نه به وزن، بلکه به لحنِ کلام توجه داشته است.

و اما ترانه‌ی «جز» که نمونه‌ی قابلِ مطالعه‌ی استفاده‌ی بهینه و مناسب از پتانسیلِ موسیقیاییِ کلام است. شکلِ مکتوبِ این ترانه به این صورت است:

من بی تو چیزی نیستم جُز پرده‌ی بی‌آفتاب
جُز رختخوابِ کهنه و لیوانِ آب و قرصِ خواب 
من بی‌تو چیزی نیستم جُز خونه‌ی بی‌پنجره
جُز آدمی که غربتش از مرگ طولانی‌تره  

در وزنِ حماسیِ: مستفعلن (4بار) حال چاووشی به جای عمومِ ملودی‌های کلیشه‌ایِ این وزن، «جز» را از ابتدای مصراع ِ بعد به انتهای ِ مصراع ِ قبل آورده و آن را به نوعی ردیف فرض کرده و این خلاقیت به نتیجه‌ای جالب و مثبت منجر شده است.
منبع: 
اختصاصی سایت موسیقی ما
تاریخ انتشار : سه شنبه 29 مهر 1393 - 08:43

دیدگاه‌ها

چهارشنبه 14 آبان 1393 - 09:37

بالاخره یه کارشناس خبره تایید کرد که ترانه "یه خونه کوچیک" شاهکاره، گلومو پاره کردم از بس گفتم این ترانه یه شاهکار فوق بشریه.
ای کاش در مورد ترانه "یوسف" هم صحبتی کارشناسانه میشد.
تاحالا شرح و تفسیر همه آهنگای آلبوم حتی "قهوه قجری" که اینقدر واضح و زیباست رو شنیدم ولی یه نفرم ندیدم که بتونه توضیحی برای ترانه "یوسف" داشته باشه.

یکشنبه 27 مهر 1393 - 15:34
amehrdad gh

اسم این مطلب نترس و بگو هست قسمتی از شعر یوسف اینم توجیهی برای نقد نکردن ترانه یوسف

46.225.68.212
یکشنبه 27 مهر 1393 - 11:44

ممنون از آقای کریمی بابت این نوشته ی جامع و کامل ! خوندنِ این مطالب باعث شد از گوش دادنِ آلبوم بیش ار پیش لذت ببریم و بیشتر غرق بشیم ...
قابل توجه دوستانی که گوششون به ترانه های 2زاری عادت کرده و با گوش دادن به کارای چاوشی سریعا واکنش نشون میدن که "اشعار سنگین و مفهومی و گنگه ! ما متوجه نمیشیم ..." :) خب نشید !! چاوشی و صفا یه قطار روو به جلو هستن .. حالا هرکی قدرت درکشونو داشت میتونه سوار این قطار بشه تا به بهترین هدف موسیقایی برسن ، هرکیم نخواست میتونه پاپ بازاری رایج توو کشورو گوش کنه و توو مهمونیا از شنیدنشون لذت ببره :)

یکشنبه 27 مهر 1393 - 11:44

ترانه های حسین صفا همگی عالی هستن انصافا.
صدای محسن هم کاملا باهاش هماهنگه.

یکشنبه 27 مهر 1393 - 11:58

کاش یکی به من پاسخ بده که چرا من چیزی نمی فهمم از ترانه های حسین صفا
با ترانه های روزبه بمانی بیشتر کنار میام و می فهمم
مشکل از منه؟؟؟

یکشنبه 27 مهر 1393 - 15:01
amir mahmudiyan

روزبه عامیانه تر ترانه میگه...
منم چند بار اول که این آلبوم رو گوش دادم با ترانه های روزبه ارتباط بیشتری برقرار کردم ولی ترانه های صفا میشه گفت به معنای واقعی کلمه محشرن...
البته من ترانه های روزبه رو هم خیلی دوست دارم...
امیدوارم محسن چاوشی در آینده بازم با روزبه بمانی همکاری کنه

2.190.25.50
یکشنبه 27 مهر 1393 - 15:41
حسين

حتما همنطوره كه مي فرماييد.وگرنه شعرها فوق العاده ان

188.245.221.211
یکشنبه 27 مهر 1393 - 20:01
شیما شهرابی

این مشکل من تنها نیست خیلی های دیگه هم دیدم که با من هم نظرند وقتی این قدر شعر ها سخت باشن دیگه نمی تونیم ارتباط برقرار کنیم و لزت ببریم
به نطر من برای موسیقی پاپ این یک ایراد است

109.162.221.250
یکشنبه 27 مهر 1393 - 22:54
amir mahmudiyan

فکر نکنم ایرادی وجود داشته باشه...
محسن چاوشی بعد از انتشار آلبوم توی اینستاگرام گفت که این آلبوم رو تولید کرده تا عده ای از مخاطبانش که نمیتونن همراه با اون پیشرفت کنن ریزش کنند...
حالا افرادی که دنبال ترانه ی ها تکراری پاپ هستند با این ترانه ها ارتباط برقرار نمی کنن...
اما افرای مثل من هستن که با هر بار شنیدن این ترانه ها خودشون رو غرق توی ترانه و آهنگ می کنن تا به مفهومش برسن...

2.190.25.50
دوشنبه 28 مهر 1393 - 08:51
حسين

به شما پيشنهاد مي كنم اگه دوست داريد از موسيقي محسن لذت ببريد شعر زياد بخونيد تا از غافله اون عقب نمونيد چون به نظر بنده اين روند در آلبوم هاي بعدي هم تكرار مي شه.حرف شما در مورد موسيقي پاپ درسته ولي موسيقي كه محسن به سمتش مي ره بايد شعر هاي سنگين داشته باشه و گرنه اثر زود از خاطر مي ره.

188.245.221.211
یکشنبه 27 مهر 1393 - 12:10

ممنون بابت این نوشته

در مورد ترانه "پاروی بی قایق" که پر از زیبایی و استعاره هست هم ای کاش مینوشتید
همچنین در مورد ترانه " یوسف" که چندین داستان رو حسین صفا در این شعر جا داده

یکشنبه 27 مهر 1393 - 12:11

حتا ضعیف‌ترین ترانه‌ی این آلبوم هم (به لحاظِ کلام) از معدلِ ترانه‌های پاپِ امروز بسیار بالاتر است.
حرفی باقی موند عایا !؟

یکشنبه 27 مهر 1393 - 13:14

حسین صفا مردی دوست داشتنیه مردی تکرار نشدنی حسین جان دوستت دارم با تمام وجودم

یکشنبه 27 مهر 1393 - 13:41

نوشته ی زیبایی بود ... مرسی

یکشنبه 27 مهر 1393 - 13:52

به به خدا رو شکر یه نفر کار بلد پیدا شد تا این آلبومو نقد کنه..

یکشنبه 27 مهر 1393 - 13:54

درود بر چاوشي كبير و حسين باصفا

یکشنبه 27 مهر 1393 - 14:02

ب نظره بنده همکاری با روزبه بمانی بهترین اتفاق البوم بود وترانه های روزبه هم فوق العاده بودن مخصوصا دزیره

به نظرم محسن باید با افشین یدالهی و اهورا ایمان هم همکاری کنه

دو نقطه ضعف البوم از دیدگاه تعداد تنظیم های زیاد محسن عزیز و دومی تعداد ترانه های حسین صفا بود هفتا زیاده بود ب نظرم البته کسی رو نظره من گارد نگیره لطفا

یکشنبه 27 مهر 1393 - 15:09
amir mahmudiyan

از نظر تنظیم های محسن چاوشی باهات مخالفم...
7 تنظیم کاملا متفاوت که حتی سبک اون ها به هم هیچ شباهتی نداشت( راک الکترونیک ,اسلو
راک/ارکسترال پاپ,سافت راک,فانک راک,دارک اسپِیس و سافت راک/راک اند رول/ پاپ راک)
از نظر ترانه صفا هم عالی ترانه گفته و اصلا کم نذاشته اما به نظر من بهتره تا توی هر آلبوم محسن صفا نهایتا 5 تا ترانه بگه تا بار زیادی رو دوشش نباشه...

2.190.25.50
یکشنبه 27 مهر 1393 - 15:51
حسين

در مورد تنظيم كه به نظرم از خيلي از تنظيم كننده هايي كه كارشون فقط تنظيم اثر هست بهتره. در مورد شعر ها هم بايد بگم نظر شخصي من اينه كه كل يك آلبومو از شعر هاي صفا استفاده كنه چون انسجام آلبوم زياد ميشه من آلبومو كه گوش مي كنم احساس مي كنم آلبوم دو بخش شده كه بخش اول با اينكه بسيار دلنشين و زيباست و استادانه ملودي سازي و خوانده شده ولي به اجبار از دو شاعر ديگه براي ايجاد تنوع استفاده شده ولي از تراك 5 كاملا آدمو با خودش به دنياي ديگه مي بره به اين بخش كه مي رسم بي اختيار دست از هر كاري مي كشم و در مفهوم و حس و حال آهنگ فرو مي رم.

188.245.221.211
یکشنبه 27 مهر 1393 - 14:14

خوندنِ این مطالب باعث شد از گوش دادنِ آلبوم بیش ار پیش لذت ببریم و بیشتر غرق بشیم ...

یکشنبه 27 مهر 1393 - 16:01

بالاخره یه باسواد پیدا شد!!!

یکشنبه 27 مهر 1393 - 16:02

حسین صفا ترانه سراییه که مورد کم لطفی بسیاری از خواننده های پاپ قرار گرفته. خیلی کم میشه ببینیم که فلان خواننده ی معروف، ترانه ای از ایشون رو اجرا کرده. واقعا جای تاسف داره.
همیشه از کارهای ایشون لذت میبرم.

سه شنبه 29 مهر 1393 - 20:26
Siavash (شادمهر.محسن چاوشی.علی اصحابی.حمید عسکری.علی لهراسبی)

به خاطر همینه محسن چاوشی همیشه در قله موسیقی پاپ قرار داره

5.234.103.182
یکشنبه 27 مهر 1393 - 16:44

و اینست محسن چاوشییییییییییییییییییییی

یکشنبه 27 مهر 1393 - 16:50

باسلام و عرض تشكر از خوانند و ترانه سراي عزيز جناب آقاي سعيد كريمي كه اين متن رو نوشتن
واقعا خوب و عالي و زيبا بود
مرسي از موسقي ما

یکشنبه 27 مهر 1393 - 17:25

سروده های حسین صفا رو میشه سالها بعد هم شنید و لذت برد هر چند که هیچ وقت به ذهن سپردنشون ساده نیست مگه اینکه ریتم آهنگ رو بتونی به یاد بیاری، در کل من از کاراش لذت می برم چون وقتی میدونم ترانه صفاست مطمئنم یه هدفی داشته و قافیه سازی نکرده بر عکس اکثر کارایی که این روزا میشنویم و کلمات جدیدی ساخته میشه! یا به جبر قصد ریتمیک کردن یه کار رو دارن برای اینکه همون بار اول حفظ بشی و به اصطلاح اون کار هیت بشه! اما سال بعد که می خوای گوش بدی باعث خنده و شادی میشه...

یکشنبه 27 مهر 1393 - 17:43

ممنون از نوشته ی زیباتون. از خوندنش واقعا لذت بردم.امیدوارم محسن چاوشی به این نتیجه رسیده باشه که جز حسین صفا با هیچ ترانه سرای دیگه ای کار نکنه.

یکشنبه 27 مهر 1393 - 19:26

اونایی که میگفتن ترانه ها فلانن و بهمانن بیان تحویل بگیرن !
اگه قبول کنیم که محسن چاوشی اقای خاص موسیقی ایرانِ
صد درصد حسین صفا هم اقای خاصِ ترانه سراهاست که به قول نویسنده نه یغما نویسی میکنه
نه بمانی کاری میکنه نه تکرار مکررات دهه پنجاه...
قطعا صفای این البوم به حسین باصفای دوست داشتنیِ... ما چاوشیستا تا اخر پشتتیم حسین جان

دوشنبه 28 مهر 1393 - 12:56
Ehsan Bozorgi

دیگه همه حسین صفا را با ترانه های مفهومی و پیچیدش به یاد می اورند و قطعا همیشه مخاطبان چاووشی این نوع کار را از حسین صفا خواستارند....
حسین صفا اقای خاص ترانه سراهاست....قطعا که همینطوره......
یادم بده کاری کنم بی وقفه با من سر کنی
من شعر بنویسم برات تو شعرامو از بر کنی

5.236.57.37
یکشنبه 27 مهر 1393 - 19:41

دم حسین صفا گرم...شعرهاش واقعا دلنشینه...ممنون ازاقای کریمی...

یکشنبه 27 مهر 1393 - 21:26

دو تا دستام دو چاقوی بی دسته
دو تا قفل بزرگ دست و پا بسته
دو تا پارو دو تا پاروی بی قایق
دو تا کشتی با ده تا لنگر خسته :(

تشبیه انگشت های دست به 10 تا لنگر خسته منو می کشته توی این شعر :p
حسین صفا محشره

MJS
یکشنبه 27 مهر 1393 - 21:47

با سلام و تشکر بابت مطلب عالیتون...
فقط میخواستم بگم توی ترانه ی یه خونه ی کوچیک...شراب خیلی ملموس نیست و اساسا خیلی به نفس های مخاطب شاعر مربوط نیست.برا ی همین گلاب خیلی ملموس تره و بخاطر معطر بودنش باید بیشتر به نفس های معشوقه مرتبط باشه...البته این فقط نظر شخصیم هست.
باز هم تشکر بابت مطلب خوبتون.

سه شنبه 29 مهر 1393 - 00:57
امیر ابراهیمی

دقیقا با نظرتون موافقم .تو این شعر گلاب کاملا با شعر متناسب تا شراب.

188.158.17.238
سه شنبه 29 مهر 1393 - 09:46
majid mohammad pour

دقیقا
اصلا اگه منظور شراب باشه، "نفس کشیدنتو" رو چطور میشه معنی کرد؟
بدون شک منظور گلاب بوده و چه زیبا هم به کار برده شده.
و چه تعبیریه این مزه مزه کردن...
یه توضیح واضحم بدم که "نفس کشیدن" تو این شعر عمل معشوق نیست، بلکه عمل عاشقه
البته میدونم که کاملا واضح بود.
بازم میگم ترانه "یه خونه کوچیک" رو ساده ازش نگذرید، شاهکاریست بی بدیل علی الخصوص این دو بند (گلاب و سراب)

5.239.169.58
دوشنبه 28 مهر 1393 - 01:05

جناب کریمی ممنون ازنقدکارگاهی وموشکافانه ی شما .نویساباشید

دوشنبه 28 مهر 1393 - 01:35

تو یه طوفان من جزیره
من ناپلئون تو دزیره
جز تو کی می تونست از من
همه دنیا رو بگیره

(دزیره کلاری نامزد ناپلئون. ابتدا قرار بود با ناپلئون ازدواج کند، اما دو سال بعد ناپلئون نامزدی خود را لغو کرد.)

سه شنبه 29 مهر 1393 - 12:28
روحی

با تشکر از google

151.238.121.188
دوشنبه 28 مهر 1393 - 03:07

از روزی که آلبوم منتشر شد منتظر همچین یادداشتی بودم تا نظر کارشناسانه ای در مورد آلبوم به دست بیارم و خوشحالم بالاخره این اتفاق افتاد
خوندن این نوشته باعث شد از گوش دادن به آلبوم بیشتر لذت ببرم
جالبه بتون بگم من دوستی دارم که زیاد طرفدار چاوشی نیست و با این آلبوم هم زیاد غافلگیر نشد ولی همون اول گفت بدون شک بهترین آلبوم امساله
فقط عجیبه چرا بقیه خواننده ها از ترانه های حسین صفا استفاده نمیکنن هرچند ترانه هاش به آقای خاص بیشتر میخوره در هر حال

دوشنبه 28 مهر 1393 - 09:07

محسن کلمات صفا رو به بهترین شکل ممکن ادا میکنهو حسش رو منتقل میکنه

دوشنبه 28 مهر 1393 - 11:48

اقا سلام...
من در حدی نیستم که بخوام ریز موسیقی رو بفهمم ولی اینو میفهمم که "عاشقانه ها ی" اقا چاووشی مختص "یه جنس مخالف" مثل "دوست دختر" نیست.لااقل من میتونم طرف مقابل (مخاطب خاص) خودم رو مثلا پدر یا مادرم قرار بدم. "شوق تسلیم تو بودن لحظه لحظه نو تنم بود" "بهترین تصویر عمرم عکس زانو زدنم بود" به نظر من اینجا زانو زدن جلوی پدر مادر "بهترین تصویر" عمر هر ادمیه!!!!
حسین غیاثی.رززبه بمانی و حسین صفا...تشکر ازتون که طبع شیوای خودتون رو با ما درمیون میذارید!
اقا چاووشی مرسی که هستی.

p13
دوشنبه 28 مهر 1393 - 13:30

محسن چاوشی و حسین صفا و دیگر هیچ ...

سه شنبه 29 مهر 1393 - 03:55

حسین صفا یه استثنا در ترانه سرایان کشورمون هستش و شبیه خودشه و مثل محسن چاوشی که خاص هستش ترانه های ایشون هم خاص هست و فوق العاده!! صد البته که روزبه بمانی و یغما گلرویی هم ترانه سرایان قابلی هستن و جزو بهترین ترانه سرایان کشور هستن ولی موضوعی که حسین صفا رو خاص میکنه اینه که مانند روزبه بمانی و یغما گلرویی نمیره تا با همه ی خواننده ها چه نامدار و مشهور و چه بی نام و ناشناخته همکاری کنه و ترانه های خودش رو در اختیار دیگران یعنی غیر از محسن چاوشی قرار نمیده!! سبک ترانه سرایی حسین صفا در پاروی بی قایق و در 2-3 ترک به شدت شبیه برخی ترانه های مهدی موسوی که بسیار دوستش دارم شده و از این بابت واقعا خوشحالم!! ترانه هایی مانند پاروی بی قایق - وصیت و یوسف شباهتهای زیادی به ترانه های مهدی موسوی دارن و ترانه ایی چون خواب - یه خونه کوچیک - جز و کلنجار هم ترانه هایی هستند که مختص خود حسین صفا هستن و شبیه هیچ ترانه ی دیگری نیستن!! محسن چاوشی خودش میدونه در اینده چه کاری رو میخواد انجام بده و با چه ترانه سرایانی میخواد کار کنه که حتما حسین صفا باز هم چندین ترانه برای البوم بعدی محسن عزیز خواهد گفت ولی به شخصه خیلی دوست دارم محسن چاوشی از ترانه های مهدی موسوی هم استفاده کنه و معجون حسین صفا و مهدی موسوی معجونی خارق العاده رو تشکیل خواهد داد!!
دست مرا از دورهای دور میگیری
داری تلو داری تلو از درد میمیری
خاموش گریه میکنی بر سینه ی دیوار
با بغض روشن میکنی سیگار با سیگار
فکر کنید این ترانه رو که بخشی از ترانه ی ( هرشب ) مهدی موسوی هستش رو محسن چاوشی اجرا میکرد!!! یعنی استثنایی میشد!! البته استاد ساکن المان هم این ترانه رو فوق العاده اجرا کرد و حرف و حدیثی باقی نذاشت ولی خیلی دوست دارم که استاد چاوشی هم این ترانه یا ترانه هایی از این دست که مهدی موسوی میگه رو هم اجرا کنه!!!

چهارشنبه 30 مهر 1393 - 20:31
behireal

تصور اینکه محسن یه غزل پست مدرن از موسوی رو بخونه جذابه ولی با شرایط موجود خیلی بعیده شاید تو یه تک آهنگ امکانپذیر تر باشه، وقتی شیر مردا رو اون همه بهش گیر دادن دیگه وای بحال یه همچین همکاری!!!
هر چند وصیت یا یوسف و صد البته تفنگ سر پر غیاثی خیلی از اون فضا دور نیستن. در نهایت با تمام احترام برای افراد برجسته ای مثه بمانی و گلرویی و موسوی و ... حسین صفا قابل قیاس با کسی نیست ...

188.245.53.175
سه شنبه 29 مهر 1393 - 10:16

واقعا عالی بود واقعا تحلیل عالی بود واقعا ابعاد جدیدی از آلبوم رو شناختم واقعا محشن چاوشی و حسین صفا در میانه راه آخر خط هستند آنها بی شک بهترین گروه را دارند ..
عاشقتم محسن چاوشی

سه شنبه 29 مهر 1393 - 11:01

دوست منتقد آقای سعید کریمی ترانه یه خونه کوچیک مفهوم تا حدودی ضد عشق داره,واسه همین از کلمه گلاب برای حضور مخاطب خاص استفاده شده...
به دیدنم که میای برام گلاب بیار که مزه مزه کنم نفس کشیدنتو
مفهوم تلخ بودن مخاطب خاص است که میگه برای حضورت گلاب لازمه تا تلخ بودنتو حس نکنم(کاملا ضد عشق)
حالا شراب اینجا چه معنی داره که شاعر استفاده کنه؟
شاید برخی جاها سخت بشه تشخیص داد که این آهنگ گله از معشوق هست اما در بعضی جاها کاملا واضحه
مثل: اگه هنوز حرفام حوصلتو سر برد هنوز سحر نشده هوای رفتن کن

زنده باد محسن چاوشی که به طور نامحسوس به مفهوم جذاب ترانه های قدیم برگشته

سه شنبه 29 مهر 1393 - 11:56

نتونستم با ترانه های این آلبوم ارتباط برقرار کنم ، ترانه ها سنگین بود ، تو قالب آهنگ به این ترانه ها گوش دادن فوق العاده سخته و نمی شه از آهنگ لذت برد : (

سه شنبه 29 مهر 1393 - 12:04

و یه نکته ای هست که باید بگم این سایت قبل از انتشار و بعد از انتشار آلبوم "پاروی بی قایق" به دفعات از این آلبوم پست گذاشت که عدالت رو رعایت نکرد نسبت به آلبوم های دیگه ای که منتشر شد ...

سه شنبه 29 مهر 1393 - 12:24

منظورشو از بمانی کاری و یغماشناسی نفهمیدم.خیلی نقد گنگ و در سطح پایینی بود.

سه شنبه 29 مهر 1393 - 21:06
amir mahmudiyan

منظورش اینه که خیلی از ترانه سرا ها میرن از یغما گلرویی و روزبه بمانی الگو برداری می کنن اما حسین صفا این وسط یه نوع ترانه ایجاد کرده که با نام خودش شناخته بشه...

2.176.231.185
سه شنبه 29 مهر 1393 - 12:33

شعر به این میگن
داری باعث میشی دوریت چندین و چند سال شه که منم هرچی بخونم همه میگن فالشه!!
به قول اون دوستمون فوق بشریه!!
نمیدونم چرا بعضی ها میخان به زور شعر بگن

سه شنبه 29 مهر 1393 - 18:33
حسینی لقب رضا

داداش اشعار چاوشي كبير قايبل قياس با اشعار احمدوند نيست
چاوشي سعي داره با اشعار قوي كار كنه درحالي كه امثال احمدوند صرفا عاشقانه ميخوانند ...

درود بر چاوشي كبير

2.184.100.99
سه شنبه 29 مهر 1393 - 21:10
amir mahmudiyan

نمی دونم ترانه ی فالش رو کی نوشته اما ترانه ی خوبی بود و ترانه ی نسبتاً متفاوتی بین ترانه های دیگه ی آلبوم مهدی احمدوند بود.

2.176.231.185
چهارشنبه 30 مهر 1393 - 13:59
مازیار ...

انصافا "فالش" هم قشنگه اما مقایسش با اشعار این آلبوم واقعا کم لطفیه...

2.176.148.7
سه شنبه 29 مهر 1393 - 13:56

ممنون از آقای کریمی....
ما یکی مثل شما رو نیاز داشتیم که مهارت حسین صفا رو به همه نشون بده....
بار ها هم گفتم... مخاطبان محسن چاووشی به شعر های فلسفی صفا عادت دارند....
در ضمن دوستانی که در راه ترانه سرایی قرار گرفتند کتاب مبانی ترانه سرایی رو از آقای کریمی بخونند... خیلی کمک میکنه.

سه شنبه 29 مهر 1393 - 15:00

اقا چرا البوم با این سطح از حرفه ای بودن رتبش از البوم اصحابی و بقیه پایین تره؟پس هوادارای محسن کجاااااااااییییییییییییییید؟چرا کاری نمیکنین؟

چهارشنبه 30 مهر 1393 - 10:39
majid mohammad pour

نمیدونم چرا اینقدر داره مسئله به این بی ارزشی، بزرگ جلوه داده میشه؟؟؟؟
یعنی واقعا اینقدر واست مهمه؟
من که اصلا برای رده بندی ارزشی قائل نیستم.
نظرسنجی اونیه که تو فقط یه حق رای داشته باشی و اونو تقدیم به خوانندت کنی نه اینکه هرکی بتونه به صدتا خواننده نمره بده.
نظرسنجی سالانه موسیقی ما اعتبارش هزاربرابر این رده بندی ایه که شما نگرانشی.

5.239.160.49
سه شنبه 29 مهر 1393 - 23:25

خیلی نقد منصفانه و کارشناسانه و زیبا بود و واقعن ترانه های این آلبوم شاهکار بودن و امیدوارم ترانه ها و شعرهای آهنگای پاپ و سنتی از این به بعد قوی دنبال بشه. فقط اگه میشد درباره ترانه تفنگ سرپر هم توضیح می دادن که خیلی خوب میشد. به نظر می رسه داره به نوعی از خودکشی حرف می زنه ...

چهارشنبه 30 مهر 1393 - 08:51
حسين

كاملا درسته

91.99.44.215
چهارشنبه 30 مهر 1393 - 12:24
قیماخ

هیچوقت نفهمیدم چرا عده ای اصرار دارن اون ترانه فوق العاده رو در حد خودکشی پایین بیارن! درحالیکه کاملا مشخصه یک ترانه اعتراضی هست.

نوشته ای از نوید جوهری بخونید:

تفنگ سرپر ميتونه استعاره از اسطوره هايي باشه كه از سال هاي قبل براي آزادي اين مرز و بوم جنگيدند. وقتي توي بيت اول كلمه ي جنگل رو ميشنوم ناخودآگاه ذهنم سمتِ "ميرزا كوچك خان جنگلي" ميره كه داغ تمام شهيدان راه ِ جنگل رو به دوش ميكشه. كسي كه تفنگش رو براي شكار حيوانات انتخاب نكرده و حتي با صداي خودش ميتونه باعث ايجاد يه حركت، يه جنبش و يه خيزش عمومي بشه.
كشور ايران (خونه) در ويترين سردمداران جوياي آزادي(ديوار) از اين اسطوره ها زياد داره (تفنگِ سرپُر).
تفنگي(اسطوره هايي) كه توي هر دوره ي زماني (پير و كهنه) براي خواستار شدن آزادي توسط عده اي خط قرمز روي خواسته شون كشيده شده (بي جواز). و اين تفنگ مدت هاست تنها دلشو خوش كرده به فريادهاي گاه و بيگاه. اما خيلي وقت ِ كه مجبور به سكوت ِ . تفنگي كه اين باور و اعتقاد رو از نسل هاي قبل خودش به دوش ميكشه.
خسته و نااميد از روزهايي ِ كه بسياري نسبت به همه چي بي تفاوت شدن (روزاي غمگين) و كسي براي بيدارن شدن و آگاه شدن كاري نميكنه (بدون ِ اتفاق) ولي باز با اين حال همچنان منتظر يه جرقه ست كه مثل آتيش زير خاكستر بلند بشه و خواسته ي خودش رو فرياد بزنه. تفنگي كه به كسايي كه روياي پرواز و آزادي داشتن و جونشون رو براي اين وجب خاك دادن افتخار ميكنه (مثه يه مرد گريه ميكنه) و براي روح آن ها گريه سر ميده.
همچنان بعد از گذشت اين همه سال، رسيدن به آزادي ِ مطلق ذهن من رو مشغول ميكنه(وسوسه ي آزادي). خيلي وقته كه دارم مي بينم چه اتفاقات ِ بدي داره ميافته و جنگ هاي حكومتي و سياسي به ضرر همه داره تموم ميشه(بوي خون) و من ميخوام كه ديگه خودمو به خواب نزنم و از اسطوره ها و شهيدهاي در راه آزادي الگو بگيرم (آخرين ارثيه اجدادي)
كشور من پر از اسطوره هاي و مبارزان ِ سياسي هست كه ميشه راه اون ها رو پيش گرفت و من ميتونم در زمانه ي خودم با جسارت و مغرورانه به مانند يك رهبر قوي، سينه ي خودمو ستبر كنم و مقابل مخالفان آزادي ايستادگي كنم
(توی خونه روی دیوار یه تفنگه سرپُره
منم آخرین گوزنی که گلوله میخوره)

151.247.64.82
شنبه 3 آبان 1393 - 00:08
امیرحسین فخری

نظر دادن در مورد این مدل ترانه ها سلیقه ایه . اتفاقن هرکس باید بر اساس فکر و برداشت خودش به این ترانه ها نگاه کنه. نظر شما و این آقا و همه قابل احترامن

2.178.122.249
چهارشنبه 30 مهر 1393 - 09:55

محسن وحسین روز به روز رو به رشد و هر روز بهتر از دیروز. اما بهتر میشه محسن حالا که با ارجینی همکاری نمیکنه از ترانه سرایان دیگه هم استفاده کنه

چهارشنبه 30 مهر 1393 - 15:54

روز به روز علاقم به چاوشی بیشتر میشه
همیشه موفق باشه
کم نکن سایتو از روی سرم/با تو که باشم از عالم به درم

پنجشنبه 1 آبان 1393 - 12:58

ترانه های کار رو من هم دوست داشتم و به نظرم خاص اند و نوجو
آهان این رو هم بگم که به لطف دوستانم و شنیدن دسته جمعی کارهای آقای چاووشی علاقه ی من کارهاشون بیشتر از قبل شده

پنجشنبه 1 آبان 1393 - 13:08

این نقد بود مثلا؟؟
یا تعریف و تمجید دوستانه؟؟!
جناب منتقد فقط به مسایل فنی و تکنیکی و عروض و قافیه های ترانه ها توجه کرده که اینا رو خیلیای دیگه هم میتونن در بیارن
بحث اصلی مضمون و محتوای ترانه هاست که اون قدرها که نویسنده متن تعریف و تمجید کرده بدیع و قالب شکن نیستند! خیال پردازی درسته که از ارکان شعره اما اون هم برای خودش حد و مرزی داره وگرنه نمیشه که هر چی به ذهنمون رسید رو روی کاغذ بنویسیم و اسمشو بذاریم خیال پردازی!!

چهارشنبه 4 آذر 1394 - 11:52
احسان

دوست عزیز گاهی اوقات نقد در صورت خوب بودن منتقد(montaghad) تبدیل میشه به یک تمجید تمام عیار

فک میکنی توی نقد باید ایراد الکی گرفت و کارو کوبوند؟!
یعنی حرفت از هزارسال جوک خنده دارتر بود

2.187.166.228
پنجشنبه 1 آبان 1393 - 13:26

اصلا این آقای سعید کریمی کیه؟ کجای شعر و ترانه این مملکته که به این سادگی به همه ترانه سراهای ما داره توهین میکنه؟؟ وقتی میگه ترانه های حسین صفا از معدل ترانه های پاپ ما بهتره یعنی غیر مستقیم داره مونا برزویی - زهرا عاملی - یغما گلرویی - بابک صحرایی - اهورا ایمان - افشین یداللهی - محسن شیرالی - محسن یگانه - روزبه بمانی و ... رو زیر سوال میبره
حتی تلویحا گفته ترانه های صفا تو آلبوم پارو از ترانه های بمانی تو این آلبوم زیباتره!!!
موزیک ما تایید لطفا

پنجشنبه 1 آبان 1393 - 19:52
قیماخ

آقای سعید کریمی کسی هست که یغما گلرویی کتاب ایشون به نام "مبانی ترانه نویسی" رو چند روز پیش تبلیغ کرد!!
باید عرض کنم خدمت مبارکتون که منظور ایشون اینه که ترانه های صفا توی این آلبوم خیلی بالاتر از موسیقی پاپ ایرانه و دقیقا همینطوره.
اسامی شما رو گول نزنه... توهینی هم در کار نیست... کافیه به ترانه هایی که امسال منتشر شدن توجه کنین! اونوقت میبینین که فقط چرک نویس های بمانی رو میذارن رو سرشون!!

95.85.51.71
جمعه 2 آبان 1393 - 15:26

تحلیلی بی نظیر ازاشعاری فوق العاده !
فقظ همینو میشه گفت !

شنبه 3 آبان 1393 - 19:13

فقط مونده Mike oldfield بیاد از آلبوم تعریف کنه , اونجور که من آمار دارم !
ما هوادار یه همچین بزرگ مردی هستیم !! محسن چاوشی

یکشنبه 4 آبان 1393 - 06:30

نقد با ارزشی بود. بخصوص که توجه ویژه ای به اصول عروض و قافیه نمودید.
اشاره ای که به شعر ناب ترانه "قطار" کردید بسیار قدرشناسانه و هوشمندانه بود.

سه شنبه 6 آبان 1393 - 15:19

راستش من از متن چون یه مقدار تخصصی بود چیزی خیلی سر در نیاوردم. اما یک نکته این وسط هست که باید بگم و اون اینه که نویسنده هر چند "حسین صفا" را بالا برده ولی از این تریبون استفاده کرده که با زیرکی تمام ترانه سراهای دیگه رو بکوبه. چرا این نویسنده از واژه هایی چون "تنقیه" و "کثافت" استفاده می کنه؟ خب خیلی راحت تر هم میتونه خودش رو خالی کنه! چرا این شخص که ترانه سرا هم هست اینطوری صحبت می کنه؟ خب خیلی ها هنوز هستن که دوست دارن به سبک دهه پنجاه ترانه بگن و ترانه هاشون هم خریدار داره و شنیده میشه. خب، جواب نیازهای اون عده ای که ترانه های دهه ی پنجاهی رو دوست دارند رو یکی باید بده.
موسیقی ما لطفا نظر من رو منتشر کن.

یکشنبه 28 دی 1393 - 22:54

ممنون از آقای کریمی به خاطر این متن.من هم بار اولی که این آلبوم رو گوش دادم بیشتر از اینکه نحوه تنظیم و موسیقی آلبوم تحت تاثیرم قرار بده، ترانه های حسین صفا تحت تاثیرم قرار داد! به نظرم فوق العاده بود! و میشد تفاوتشو با سایر کارها حس کرد!
در ضمن به نظرم اون همون گلاب بوده و نه شراب! چون مصرع بعدش میگه "که مزه مزه کنم نفس کشیدنتو!" و چون گلاب بوی قشنگی داره و معشوق هم نفسش مثل گلاب بوی خوبی میده همین گلاب درسته!حالا سعی کنین رابطه شو پیدا کنین! اگه من هم جای حسین صفا بودم همون گلاب رو مینوشتم!

دوشنبه 24 فروردین 1394 - 17:10

درودها ...
ممنون از جناب کریمی
اما ...
در نهایت حسین صفا به اون بزرگی نیست که بتش می کنین .
من بت سازی رو از طرف جناب کریمی ندیدم اما از طرف دوستان چرا ...
کار خوب ... تاریخ مصرف نداره و این تاریخ هست که نشون میده این ترانه ها چقدر دووم میارن .
آلبوم سنتوری رو خیلی قبول دارم ... اما با کارای دیگه ی محسن هیچ وقت رابطه برقرار نکردم و بیشتر به این اعتقاد دارم که محسن هم به بازار بیشتر از هنر فکر می کنه .

چهارشنبه 4 آذر 1394 - 11:59
احسان

دوست عزیز این طرز فکر خودتون هست
طبیعتا طرز فکر هرکسی درست نیست
در ضمن محسن اگه به بازار فکرمیکرد این آلبوم رو نمیداد بیرون که هرکسی نتونه درکش کنه و باهاش ارتباط برقرار کنه
اینکه خودشما اعتراف میکنید که باهاش ارتباط برقرار نمیکنید مهر تاییدی به این مسیله هست که محسن برای بازار کار نمیکنه...
خودتون مهر نقض رو روی حرفتون زدین
این البوم از شعرش گرفته تا صدا و تنظیم و اهنگسازی زیبا هنر خالصه

2.187.166.228
شنبه 21 شهریور 1394 - 05:17

با سلام میشه کسی معنا ومفهوم ترانه خواب وتوظیح بده.این همه استعاره شعرو گنگ ونا مفهوم کرده

افزودن یک دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.دانلود نترس و بگو | موسیقی ما