برنامه یاد بعضی نفرات
 
شجریان‌زدگی چه پیامدهای سوئی برای موسیقی ایران به دنبال خواهد داشت؟
شجریان مطّلع، هواداران بی‌اطلاع!
تاریخ انتشار : یکشنبه 9 خرداد 1400 - 13:41
کنکاشی در فضای حاکم بر مدیریت فرهنگی کشور
مدیران شگفت‌انگیز موسیقی ایران
تاریخ انتشار : دوشنبه 3 خرداد 1400 - 14:40
به مناسبت چهل‌وهفتمین زادروز «همایون شجریان» خواننده شاخص موسیقی ایران
همایون بادت این روز و همه روز
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 - 16:05
به بهانه زادروز استاد شهرام ناظری
ساکنِ جان
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 بهمن 1399 - 18:37
به مناسبت سالروز تولد فروغ فرخزاد
می‌خواهم احترام خودم را نسبت به «فروغ» ابراز کنم
تاریخ انتشار : یکشنبه 7 دی 1399 - 17:37
به بهانه پنجاه و هفتمین سالروز تولد استاد کیهان کلهر
مردی که کیهانی می نوازد
تاریخ انتشار : دوشنبه 3 آذر 1399 - 14:35
نگاهی به موج مهاجرت اهالی موسیقی که تازه در ابتدای آن هستیم
فرزندان این خانواده کوچک دارند می‌روند! خبر دارید؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 آبان 1399 - 16:09
پدیدارشناسیِ محمد رضا شجریان
شجریان به مثابه ی عیارِ زیبایی شناختیِ موسیقی ایرانی
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 مهر 1399 - 10:33
پاسخی به پرسشِ «چرا شیوه‌های آوازی متعدد در ایران وجود ندارد؟»
آواز خواندن با طناب پوسیده‌ی تقلید
تاریخ انتشار : یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 - 20:07
​نگاهی به کتاب «فرهنگ و هنر سه‌تارنوازی»
نگاه پرورده در حرفه‌ای بودن
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 - 11:14

صفحه‌ها
نقد و بررسی | موسیقی ما