بنیاد کودک
مروری کوتاه بر فعالیتِ آهنگسازانی که در بخش سودای سیمرغ جشنواره‌ی سال جاری حضور دارند
آهنگسازی برای فیلم‌های دفاع‌مقدس و مذهبی با اقبال خوبم ارتباط داردمسعود سخاوت دوست | موسیقی ما