برنامه یاد بعضی نفرات
 
محمدعلی ذاکری قشمی
گروه «جالبوت» و «ابراهیم علوی»، اجراهای بخش تلفیقی جشنواره موسیقی فجر را افتتاح کردند
جزئیات اجرای گروه‌های تلفیقی در سی و سومین دوره از این فستیوالگروه جالبوت | موسیقی ما