برنامه یاد بعضی نفرات
 
29 مرداد ماه و با حمایت مجموعه فرهنگی هنری عمارت روبه‌رواحوالات شخصی | موسیقی ما