برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور محمدعلی بهمنی، میلاد عرفان‌پور، مجید افشاری، لیلا کردبچه و ...
برگزاری چهارمین برنامه سنتی با داوری کریم صالح عظیمی، داود آزاد و اسماعیل امینیاسماعیل امینی | موسیقی ما