برنامه یاد بعضی نفرات
 
درباره‌ی «داماهی» و هویت موسیقایی یگانه‌اشحسین قلی پور | موسیقی ما