برنامه یاد بعضی نفرات
 
آثار آهنگسازان اتریشی در کنار قطعاتی از نادر مشایخی و پیمان یزدانیان
رامین صدیقی از سه کنسرت و یک فستیوال تا پایان شهریور خبر دادارکستر آیسو | موسیقی ما