برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
مروری بر فراز و نشیب‌های موسیقی آلترناتیو ایران
مروری بر فراز و نشیب‌های موسیقی آلترناتیو ایران
صخره نوردان : مروری بر فراز و نشیب‌های موسیقی آلترناتیو ایران
نگاهی به چند قطعه درسبک‌های مختلف موسیقی جریان فرعی ایران _ 2
اولین آلبوم رسمی گروه «هزارتو» منتشر شد
مروری بر اتفاق‌ها و حواشی جالب موسیقی راک و تلفیقی در سال 96آلترناتیو | موسیقی ما