برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آهنگسازی انوش جهانشاهی و اشعار شاعران کهنآلبوم مجنون زمانه | موسیقی ما