برنامه یاد بعضی نفرات
 
برگزاری جشنواره‌ی «نوای خرم» به عادی شدنِ شرایط کرونا بستگی دارد
با صدور اطلاعیه‌ای از سود ستاد برگزاری جشنواره
عضو هیات داوران جشنواره «نوای خرم» از این رویداد می‌‌گوید
با داوری فریدون شهبازیان، میلاد کیایی، وارطان ساهاکیان، علی جهاندار، افلیا پرتو و ...
دبیرخانه‌ی دائمی این جشنواره اعلام کردجشنواره نوای خرم | موسیقی ما