برنامه یاد بعضی نفرات
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره موسیقی جوان پیام داد
فقط یک کنترباسیست در جشنواره‌ی جوان حضور یافت
حسین علیزاده، بهروز همتی، داریوش پیرنیاکان، مسعود شعاری و بهداد بابایی جوانانِ سه‌تارنواز را قضاوت کردند
تک‌نوازانِ جوان سنتور، کمانچه، نی، تار و سه‌تار مقابل هیات داوران جشنواره‌ی جوان نواختند
تالار رودکی میزبان نوازندگان ساز دف شد
سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان میزبان نوازندگان جوان و نوجوان ساز عود شد
مقابلِ اساتیدی چون حسن ناهید، جمشید عندلیبی، عبدالنقی افشارنیا و سیامک جهانگیریجشنواره جوان | موسیقی ما