برنامه یاد بعضی نفرات
 
تالار رودکی میزبان نوازندگان ساز دف شدفرزاد عندلیبی | موسیقی ما