برنامه یاد بعضی نفرات
 
روز پایانی جشنواره با داوری رافائل میناسکانیان، لیلا رمضان و رافائل میناسکانیان برگزار شدربکا آشوقیان | موسیقی ما