برنامه یاد بعضی نفرات
 
محمد حاتم‌پور از جشنواره‌ی نوروزی «آوای فروهر» می‌گوید
پس از ده‌ها همکاری موفق با چهره‌های سرشناسگروه ایهام | موسیقی ما