برنامه یاد بعضی نفرات
 
اجرای «کنسرتینو برای کمانچه و ارکستر» با سولیستی «اردشیر کامکار» را برای اولین بار از «موسیقی ما» ببینیدسپنسر داون | موسیقی ما