برنامه یاد بعضی نفرات
 
به دلیل تکنیک آهنگسازی و ارکستراسیون و همچنین دیدگاه ویژه آهنگساز و اثر تأثیرگذار
زیر نظر استادان طراز اول و پس از بررسی‌های لازم جهت انتخاب نهایی هنرجویانآهنگسازی | موسیقی ما