برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در نشست پژوهشی جشنواره موسیقی نواحی مطرح شد
«باغ موزه وزیری» میزبان جشنواره موسیقی نواحی ایران می‌شود
با حضور مجازی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشادعلی نیکنام انزابی | موسیقی ما