برنامه یاد بعضی نفرات
 
اعتراضِ شوالیه‌ی آواز ایران به عدم نمایش ساز در کنسرتِ آنلاینشآوای دوست | موسیقی ما