برنامه یاد بعضی نفرات
 
در ادامه‌ی تور کنسرت‌های گروه «سیاوش»
اختلال در پخشِ برنامه‌ی کنسرتِ حمید قنبری، حسین رضایی نیا و همایون نصیریحسین رضایی‌ نیا | موسیقی ما