برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
«بررسی تطبیقی عملکرد موسیقی در سماع طریقت قادریه و مولویه» منتشر شد
«میلاد محمدی» و «ذکریا یوسفی» درباره‌ی چالش‌های جهانی‌شدن نوازندگان گفتندذکریا یوسفی | موسیقی ما