برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با اجرای شبیه‌خوانی، آیین‌های عاشورایی، غزل‌خوانی، سینه‌زنی و سوگواره‌هاشبیه‌خوانی | موسیقی ما