برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با اجرای شبیه‌خوانی، آیین‌های عاشورایی، غزل‌خوانی، سینه‌زنی و سوگواره‌هابرخط و نوا | موسیقی ما