برنامه یاد بعضی نفرات
 
در اثری به نام «خانه تنهایی» صورت می‌گیردآلبوم خانه تنهایی | موسیقی ما