برنامه یاد بعضی نفرات
 
با صدای «ناصر مسعودی» و آهنگ‌سازی «محمد میرزمانی»میرزا کوچک خان | موسیقی ما