برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده‌ی موسیقی پاپ در حاشیه‌ی جشنواره‌ی فیلم، از جشنواره‌ی موسیقی گفت
وزیر فرهنگ با اعضای ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر دیدار کردسی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر | موسیقی ما