برنامه یاد بعضی نفرات
 
12 و 13 اردیبهشت ماه و در برنامه‌ای با عنوانِ «تار مجنون، موی لیلی»هم‌نوازان حصار | موسیقی ما