برنامه یاد بعضی نفرات
 
بیانیه جمعی از منتقدان وضعیت صنفی موسیقی در توضیح دلایل به رسمیت نشناختن انتخابات خانه موسیقی
دربارهٔ آلبوم چهاردهم گروه «آر. ئی. اِم.»؛
دربارهٔ گروه و آلبوم‌هایش؛منتقدان | موسیقی ما