برنامه یاد بعضی نفرات
 
اواخر فروردین ماه موسیقی ایران یکی از برجسته‌ترین چهره‌های خود را از دست داد
درباره‌ی نقش دکتر «داریوش صفوت» و تاثیر شگرفی که مرکز حفظ و اشاعه‌ بر موسیقی ایران گذاشت
بی کلام (انتخاب قطعات: داریوش صفوت)
با سخنرانی شهرام ناظری و حسین علیزاده
باز هم استادی دیگر از جمع ما رفت؛داریوش صفوت | موسیقی ما