برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور درویشی، فاضل جمشیدی، علی‌اکبر شکارچی و پیشکوتان موسیقی و در سالروز درگذشت «احمد محسن‌پور» صورت گرفت؛
4 و 5 مهر ماه، به رهبری محسن بافنده و خوانندگی وحید تاج؛محسن بافنده | موسیقی ما