برنامه یاد بعضی نفرات
 
در بیست و چهارمین برنامه‌ی «تار ایرانی»
حواشی تخریب یکی از مظاهر هویت نیشابور
گزارشی از کنسرت «دامون نوردین»
برای نخستین بار و با همراهی گروه «آهنگ اشتیاق»؛
برای اولین بار و در سه شب؛
در پی استقبال پرشور خراسانی ها؛نیشابور | موسیقی ما