برنامه یاد بعضی نفرات
 
به همراه گفت‌وگویی مفصل با «آذین موحد»
در جلسه‌ی شوراى برنامه ريزى آموزشى و درسى دانشگاه با تدوین و پیشنهاد «پویان آزاده»
حریر شریعت‌زاده درگفت‌و‌گو با موسیقی ما:مرتضی محجوبی | موسیقی ما