برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
همراهی دو چهره‌ی جهانی موسیقی در اجرای قطعه‌ای از «مرتضی‌خان نی‌داوود»‌
از سوی انتشارات آوای باربد؛مرغ سحر | موسیقی ما