برنامه یاد بعضی نفرات
 
«شهرام ناظری» نشان عالی یونسکو را از دستانِ بازیگرِ پیش‌کسوت دریافت کرد
با حضور علی معلم، اردوان طاهری و حاتم عسگریحاتم عسگری | موسیقی ما