برنامه یاد بعضی نفرات
 
به مناسبت چهل‌وهفتمین زادروز «همایون شجریان» خواننده شاخص موسیقی ایران
به بهانه زادروز استاد شهرام ناظری
به مناسبت درگذشت استاد آواز ایران
به بهانه بیست‌و‌هشتم بهمن زادروز استاد شهرام ناظری
به بهانه چهل وهشتمین سال‌روز درگذشت داوود پیرنیا
به بهانه‌ی زادروز استاد محمدرضا شجریان
به بهانه ٢٩ بهمن تولد استاد شهرام ناظری
گفت‌و‌گو با استاد محمدرضا شجریان
در رثای مرتضی پاشاییشاهرخ تویسرکانی | موسیقی ما