برنامه یاد بعضی نفرات
 
با همکاری مسعود فیاض‌زاده و علی باغفر
اجرای قطعات فرهاد به خواست همسرش، شهیار قنبری و اسفندیار منفردزاده لغو شد
نوید اربابیان
۱۱دی ماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران؛نوید اربابیان | موسیقی ما