برنامه یاد بعضی نفرات
 
در حافظیه‌ی شیراز و هم‌زمان با روز شیراز
در سه بخش موسیقی ایرانی(سنتی)، موسیقی پاپ و استعداد تازه موسیقی
با حضور علی معلم، اردوان طاهری و حاتم عسگریعلی معلم | موسیقی ما