برنامه یاد بعضی نفرات
 
با نوازندگی «انوشیروان محسنی» و رهبری «افشین خائف»
ضبط قطعاتی برای پادشاه تایلند
علیرضا قربانی با همراهی ارکستر کامر وین به رهبری ایمان خمر روی صحنه رفت
در سالن موتزارت کنسرت هاوسوین | موسیقی ما