برنامه یاد بعضی نفرات
 
هنرمندان افسانه‌ای دهه 1960 و 1970 در آلبوم ستاره بزرگ هالیوودآلیس کوپر | موسیقی ما