برنامه یاد بعضی نفرات
 
با نوازندگی بابک ریاحی‌پور، مسعود همایونی، ناصر رحیمی و ...
پس از برگزاری مراسم رونمایی در شهر کتاب فرشته
جمعه 27 آذر و به میزبانی شهرکتاب «فرشته»
پس از ماه صفر و از سوی شرکت «آوای باربد»پویا حاجیلی | موسیقی ما