برنامه یاد بعضی نفرات
 
اولین سالگرد درگذشت استاد موسیقی مازندران برگزار شد
ابوالحسن خوشرو
طبق تصمیم شورای ثبت میراث ناملموس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
22 منظومه حماسی مازندرانی در یک آلبوم
جوانان مازندرانی در جشنواره‌ی جوان نواختند
با حضور درویشی، فاضل جمشیدی، علی‌اکبر شکارچی و پیشکوتان موسیقی و در سالروز درگذشت «احمد محسن‌پور» صورت گرفت؛
کیوس گوران، ابوالحسن خوشرو، نورالله علیزاده، ارسلان طیبی، محمد ابراهیم عالمیابوالحسن خوشرو | موسیقی ما