برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور گروه‌های باسابقه و جدید موسیقی مستقل
در نشست خبری کنسرت آنپلاگد این خواننده مطرح شد؛
برنامه کنسرت‌های زمستانی یک سالن قدیمیسالن برج آزادی | موسیقی ما