برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
«بررسی تطبیقی عملکرد موسیقی در سماع طریقت قادریه و مولویه» منتشر شد
در پنجمین هفته از شب‌شنبه‌هاسماع | موسیقی ما