برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در جلسه‌ی هیئت مدیره خانه‌ی موسیقی
با حضور داریوش پیرنیاکان، حمیدرضا عاطفی، حمیدرضا اردلان، محسن رجب‌پور و هنگامه اخوان
پژوهشگر و آهنگ‌ساز برجسته از جشنواره‌ی موسیقی جوان می‌گوید
با حضور شاهین فرهت، بهروز غریب‌پور، محمد الله‌یاری، هومان اسعدی و ...
در چهاردهمین روز جشنواره ملی موسیقی جوان مطرح شدحمیدرضا اردلان | موسیقی ما