برنامه یاد بعضی نفرات
 
به بهانه اجرای گروه‌های راک مشهدی «بادزنگ»، Minus1 و امیراشکان غلامیماینس وان | موسیقی ما