برنامه یاد بعضی نفرات
 
گفت‌وگو با خواننده‌ای که هم‌چنان آواز مهم‌ترین دغدغه‌ی هنری‌اش است
با داوری علی‌اصغر شاهزیدی، هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش و مظفر شفیعی در بخشِ آوازعلی‌اصغر شاهزیدی | موسیقی ما