برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
خواننده‌ی شناخته‌شده‌ی موسیقی ایران متد آموزشی مدون کرد
پاسخی به پرسشِ «چرا شیوه‌های آوازی متعدد در ایران وجود ندارد؟»
در مراسم رونمایی آثار تاج اصفهانی با حضور خانواده‌ی این هنرمند و علی‌اصغر شاهزیدی بیان شدآواز ایرانی | موسیقی ما